گروه قرآن و اقتصاد در جهاد دانشگاهی راه اندازی شد

گروه قرآن و اقتصاد در جهاد دانشگاهی راه اندازی شد

دبیر محتوایی بخش دانشگاهی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از راه اندازی قرآن و اقتصاد در جهاد دانشگاهی خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ مهدی اسماعیلی گفت: در راستای تحقق شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب به...