ضرورت تدوین نقشه راه مناسب در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حجت الاسلام رجایی نیا عنوان کرد؛

ضرورت تدوین نقشه راه مناسب در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

رئیس دبیرخانه حوزوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در نشست پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی تأکید کرد: برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین نقشه راه مناسب ضروری است. به گزارش پرس شیعه به نقل از...