هند خط ریلی چابهار به هرات را می سازد مقامات دولت افغانستان اعلام کردند:

هند خط ریلی چابهار به هرات را می سازد

مقامات دولت افغانستان اعلام کردند: هند در تلاش است با ساخت خط ریلی بندر چابهار ایران را به هرات افغانستان متصل کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «طلوع»، مقامات وزارت رفاه عمومی و نیز مقامات تحارت و صنایع...