برای ملکی که دوباره شهید شد‎ یادداشت

برای ملکی که دوباره شهید شد‎

مهدی ملک آبادی، جانباز ۸ سال دفاع مقدس به شهادت رسید. حبیب احمدزاده دوست و همرزم شهید ملک‌آبادی چند خطی درباره او نوشته است. پرس شیعه؛ حبیب احمدزاده، نویسنده، مستندساز و پروهشگر تاریخی دیشب خبرش را از پرویز شنیدم که...