بنادر چابهار و گوادر خواهر خوانده‌ اند ؛ رقیب یکدیگر نیستند سفیر ایران در اسلام آباد:

بنادر چابهار و گوادر خواهر خوانده‌ اند ؛ رقیب یکدیگر نیستند

مهدی هند دوست سفیر ایران در اسلام آباد گفت: بنادر چابهار و گوادر خواهر خوانده بوده و رقیب یکدیگر محسوب نمی شوند. به گزارش پرس شیعه به نقل از داون نیوز، مهدی هند دوست سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد در سمینار مرکز...