مهلت نام‌ نویسی مرکز تخصصی فقه و اصول معهد الاجتهاد الفعال تمدید شد تا پایان اردیبهشت‌ ماه؛

مهلت نام‌ نویسی مرکز تخصصی فقه و اصول معهد الاجتهاد الفعال تمدید شد

مرکز تخصصی فقه و اصول معهد الاجتهاد الفعال برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در قالب طرح تحصیل اجتهاد از میان طلاب پذیرش می کند. به گزارش پرس شیعه؛ مرکز تخصصی فقه و اصول معهد الاجتهاد الفعال با اشراف آیت الله سیفی مازندرانی در نظر...