مواد توارثی گیاهان ضربتی احیا می‌شود در معاونت علمی و فناوری؛

مواد توارثی گیاهان ضربتی احیا می‌شود

رئیس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، از احیای ضربتی مواد توارثی گیاهان در کشور خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ بهزاد سرخی گفت: دو طرح در حوزه گیاهی در جهاد کشاورزی پیگیری می‌‌شود که از این...