استفاده گروه مورد حمایت آمریکا از مواد سمی در حلب

استفاده گروه مورد حمایت آمریکا از مواد سمی در حلب

رئیس مرکز آشتی روسیه در سوریه تأکید کرد یکی از گروه‌های مسلحی که آمریکا آن را در فهرست "مخالفان میانه‌رو" قرار داده است، در حمله به حلب از مواد سمی استفاده کرده‌اند. به گزارش پرس شیعه؛ " سرگی شوارکوف" اظهار داشت: گروه...