پیمان حفاظت از مواد هسته ای به زودی اجرایی خواهد شد اوباما:

پیمان حفاظت از مواد هسته ای به زودی اجرایی خواهد شد

رئیس جمهور آمریکا گفت: تندروها به لطف پیمان کلیدی که تاکنون از سوی ۱۰۲ کشور جهان تصویب شده است، درخواهند یافت که دسترسی به مواد هسته ای سخت تر خواهد شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، باراک اوباما روز جمعه تاکید کرد...