ماجرای شهادت رفیق موحد دانش با گردن بند طلا

ماجرای شهادت رفیق موحد دانش با گردن بند طلا

ناصر علاقه‌ مند شده بود که وارد سپاه شود، امّا چندی بعد در یکی از خیابان‌های تهران توسط ضد انقلاب به شهادت رسید.  در خاطره ای درباره شهید علیرضا موحد دانش آمده است: علی زمان کوتاهی در تهران ماند. در این مدّت با بچّه‌...