صندوق جهانی پول کمک مالی به موزامبیک را تعلیق کرد

صندوق جهانی پول کمک مالی به موزامبیک را تعلیق کرد

صندوق جهانی پول اعلام کرده است به خاطر عدم رعایت تعهدات از سوی دولت موزامبیک کمک های مالی خود را به این کشور قطع خواهد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق جهانی پول به خاطر اقدام غیرقانونی دولت...