کارگاه ترانه در موزه امام علی (ع) برپا می شود

کارگاه ترانه در موزه امام علی (ع) برپا می شود

کارگاه آموزشی ترانه سرایی در موزه امام علی (ع) برپا می شود. به گزارش پرس شیعه؛ کارگاه آموزشی ترانه سرایی به زودی در موزه امام علی (ع) برپا می شود. در این کلاس ها جدا از مقدمات وزن سماعی و کلاسیک و عروض و قافیه، ضعف تالیف و...