نگهداری آثار جنایات داعش گونه فرانسه در موزه پاریس

نگهداری آثار جنایات داعش گونه فرانسه در موزه پاریس

انجمن دفاع از حقوق بشر الجزایر اعلام کرد: جنایات فرانسه در الجزایر شبیه جنایات گروه تروریستی داعش، از جمله سر بریدن مردم است. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت رأی الیوم انجمن دفاع از حقوق بشر الجزایر فاش کرد که شمار...