راه اندازی رشته هوا فضا در دانشگاه خوارزمی

راه اندازی رشته هوا فضا در دانشگاه خوارزمی

بر اساس پیشنهاد سازمان صنایع هوایی ایران مقرر شد رشته هوا و فضا در دانشگاه خوارزمی راه اندازی شود. به گزارش پرس شیعه؛ پیرو نامه دکتر سبحان اللهی ریاست دانشگاه خوارزمی به وزیر دفاع در خصوص توانمندی های نخستین موسسه...