بازدید طلاب و استادان حوزه نجف از موسسه خیریه الیتیم

بازدید طلاب و استادان حوزه نجف از موسسه خیریه الیتیم

جمعی از طلاب و استادان حوزه علمیه نجف ضمن بازدید از موسسه خیریه الیتیم بر کمک به مردم بی بضاعت تاکید کردند. به گزارش پرس شیعه؛ گروهی از استادان و طلاب حوزه علمیه نجف اشرف امروز از موسسه خیریه الیتیم بازدید کرده و با...