انفجار بمب مقابل موسسه «جرم شناسی» بروکسل

انفجار بمب مقابل موسسه «جرم شناسی» بروکسل

موسسه تحقیقات جرم شناسی شهر بروکسل هدف حمله تروریستی قرار گرفت. به گزارش پرس شیعه؛ «بی بی سی» در خبری فوری از انفجار بمب در مقابل موسسه تحقیقات جرم شناسی شهر بروکسلِ بلژیک خبر داد. تا کنون هیچ گزارشی از تلفات احتمالی...