اعضای هیأت مدیره جدید مؤسسه حجاب ریحانه النبی انتخاب شدند

اعضای هیأت مدیره جدید مؤسسه حجاب ریحانه النبی انتخاب شدند

جلسه مجمع عمومی مؤسسه تحقیقات و طرح های کاربردی حجاب ریحانه النبی (س) و انتخاب هیأت مدیره برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ جلسه مجمع عمومی مؤسسه تحقیقات و طرح های کاربردی حجاب ریحانه النبی (س) و انتخاب هیأت مدیره صبح امروز...