توزیع لباس عید فطر به ایتام از سوی دفتر آیت الله حکیم در عراق

توزیع لباس عید فطر به ایتام از سوی دفتر آیت الله حکیم در عراق

بیش از ۵ هزار لباس از سوی دفتر حضرت آیت الله حکیم میان ایتام در بصره توزیع شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از الحکمه، موسسه خیریه الیتیم که زیر نظر دفتر حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم، از مراجع تقلید نجف اشرف اداره می شود...