موشه یعالون از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی استعفا داد

موشه یعالون از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی استعفا داد

منابع رسانه ای از استعفای موشه یعالون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از سمت خود خبر می دهند. به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، موشه یعالون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از سمت خود در وزارت جنگ این رژیم استعفا کرد. بر اساس این...