سامانه موشکی اسکندر روسیه در خاک سوریه

سامانه موشکی اسکندر روسیه در خاک سوریه

یک شبکه تلویزیونی روسی، از وجود سامانه موشکی اسکندر در خاک سوریه خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ شبکۀ "زویزدا" با انتشار تصاویری، از وجود موشک اندازِ روسی پرده برداشت که با سیستم "۹ کا ۷۲۰ اسکندر-ام" کار می کند. بر اساس اعلام...