بررسی عملکرد و کارکرد موشک بالستیک سجیل پرونده «قیام موشكی»؛

بررسی عملکرد و کارکرد موشک بالستیک سجیل

موشک بالستیک سجیل، موشکی دوربرد (۲هزار کیلومتر) بوده و با وزن ۲۳ تنی‌اش، سنگین‌ترین موشک ایرانی نام گرفته است. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موشک «سجیل» همانند موشک قدر (مدل پیشرفته و...