دستاورد های مهم دفاعی سال ۹۴

دستاورد های مهم دفاعی سال ۹۴

وزارت دفاع و نیروهای مسلح در سال ۹۴ دستاوردهای جدیدی را در حوزه دفاعی رونمایی و تولید کردند که تست موشک عماد و ۹ دستاورد دیگر تنها بخشی از آن است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری مهر، گروه سیاست: در طول ۳۷ سال گذشته...