شلیک موشک قاهر به پایگاه «خمیس مشیط» عربستان تحولات یمن؛

شلیک موشک قاهر به پایگاه «خمیس مشیط» عربستان

در واکنش به کودک کشی های رژیم سعودی، ارتش و کمیته های مردمی یمن، پایگاه «خمیس مشیط» عربستان را هدف قرار دادند. به گزارش پرس شیعه به نقل از «المنار»، نیروی موشکی ارتش یمن و کمیته های مردمی این کشور یک فروند موشک بالستیک...