استقرار سامانه موشکی «تلاش» با موشک‌ های صیاد ۲ و ۳

استقرار سامانه موشکی «تلاش» با موشک‌ های صیاد ۲ و ۳

اولین سامانه موشکی تلاش در آینده نزدیک در مرکز ایران مستقر شده و وظیفه دفاع پدافندی از آسمان مرکز ایران را عهده‌دار خواهد شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از تسنیم، اولین سامانه موشکی تلاش قرار است که در آینده نزدیک در...