دست ایران در موضوع هسته ای بسته نیست/متناسب با منافع خود عمل می کنیم ولایتی در مصاحبه با المیادین:

دست ایران در موضوع هسته ای بسته نیست/متناسب با منافع خود عمل می کنیم

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در موضوع هسته ای اینطور نیست که ایران انتخاب دیگری ندارد و دست ایران بسته باشد و حتما متناسب با منافع خود عمل می کنیم. به گزارش پرس شیعه؛ علی اکبر ولایتی رئیس مرکز...