خبرنگار الجزیره از کشتارمردم درزینبیه حمایت کرد

خبرنگار الجزیره از کشتارمردم درزینبیه حمایت کرد

احمد موفق زیدان خبرنگار و مدیر دفتر شبکه الجزیره قطر در پاکستان، حمله تروریستی امروز( یکشنبه ) در زینبیه سوریه که دهها تن از افراد بیگناه را به خاک و خون کشید، عملیات شهادت طلبانه توصیف کرد. به گزارش پرس شیعه ، موفق...