ترکیه: سفیران آمریکا، رفتار حاکم‌مآبانه نداشته باشند

ترکیه: سفیران آمریکا، رفتار حاکم‌مآبانه نداشته باشند

وزیر خارجه ترکیه، از سفیران آمریکا در آنکارا خواست "رفتاری حاکم مآبانه" نداشته باشند. به گزارش پرس شیعه؛"مولود چاووش اوغلو" تاکید کرد: سفیران آمریکا در آنکارا، رفتاری حاکم مآبانه نداشته باشند، زیرا ما قطعاً چنین اجازه...