نامه مولوی عبد الحمید به پادشاه عربستان در خصوص حجاج ایرانی

نامه مولوی عبد الحمید به پادشاه عربستان در خصوص حجاج ایرانی

مولوی عبد الحمید، امام جمعه اهل‌ سنت زاهدان طی نامه‌ ای به پادشاه عربستان سعودی، از وی خواست زمینه تشرّف حجاج ایرانی را به فریضۀ حج در سال جاری فراهم کند. به گزارش پرس شیعه؛ در بخشی از نامه مولوی عبدالحمید به ملک سلمان...