ترور معاون اول رئیس جمهور افغانستان ناکام ماند

ترور معاون اول رئیس جمهور افغانستان ناکام ماند

عامل تروریستی در ایالت «جوزجان» افغانستان که قصد ترو ژنرال «عبدالرشید دوستم» را داشت توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از آژانس خبری «پژواک»، مقامات ولایت «جوزجان» افغانستان اعلام...