رئیس شورای علمای «شیندند» هرات افغانستان ترور شد

رئیس شورای علمای «شیندند» هرات افغانستان ترور شد

مولوی محمد هاشم، رئیس شورای علمای شهر «شیندند» ولایت هرات افغانستان توسط افراد مسلح ترور شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «جمهور»، مقامات محلی ولایت هرات افغانستان اعلام کردند: «مولوی محمد هاشم»، رئیس شورای...