مقابله با جریان های تکفیری از مهم ترین ضروریات امت اسلامی است عضو مجلس خبرگان رهبری:

مقابله با جریان های تکفیری از مهم ترین ضروریات امت اسلامی است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حرکت جریان های تکفیری و افراطی در جهان اسلام، گفت: امروز مقابله با جریان های تفکیری یکی از مهمترین ضروریات امت اسلامی است. به گزارش پرس شیعه، مولوی نذیر احمد سلامی روز پنجشنبه در همایش...