منع انسان از حیا برای پرسیدن احکام شرعی کارشناس مسائل شرعی مطرح کرد؛

منع انسان از حیا برای پرسیدن احکام شرعی

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این‌که حیا بهترین گوهر برای انسان به‌خصوص زنان و کلید سعادت آدمی است، گفت: باوجود اینکه حیا بسیار پسندیده است، اما در جایی که مانع پرسیدن حکم شرعی شود از جانب شارع مذموم و زشت است. به...