آموزش هدفمند طلاب خواهر برای مقابله با فرقه‌های انحرافی در قالب دوره‌های آموزشی برگزار می شود؛

آموزش هدفمند طلاب خواهر برای مقابله با فرقه‌های انحرافی

مدیر اداره دانش آموختگان جامعه الزهرا(س) بر لزوم آموزش هدفمند طلاب خواهر برای مقابله با فرقه‌های انحرافی تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ مژگان اسماعیلی  با اشاره به این که کارگاه «آشنایی و نقد فرقه‌های انحرافی» در...