وظائف هفده گانه نگهبانان بازار ؛ نظارت مستقیم امام على علیه السلام بر بازار در مکتب اقتصادی امیر المومنین (علیه السلام)

وظائف هفده گانه نگهبانان بازار ؛ نظارت مستقیم امام على علیه السلام بر بازار

وقتى مردم ، نیازمند متاعى هستند، جایز نیست آن متاع در انحصار فردى یا گروهى قرار گرفته و سود کلانى از آن برده شود. اندیشه های اقتصادی امام علی (علیه السلام) را به قلم دانشمند فرهیخته مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ...