فتنه انگیزی مفتی قطری علیه شیعیان

فتنه انگیزی مفتی قطری علیه شیعیان

مواضع اخیر یوسف قرضاوی مفتی قطری - مصری به مثابه برافروختن آتش فتنه طایفه‌ای و مذهبی و بهانه دادن به دست تروریست های نادان برای حمله به مساجد شیعیان است. به گزارش پرس شیعه، روزنامه "الاهرام" و پایگاه "دار الاخبار" مصر...