اقتصاد مقاومتی به عنوان میثاق ملی و دینی محور اقدامات قرار گیرد معاون استاندار همدان:

اقتصاد مقاومتی به عنوان میثاق ملی و دینی محور اقدامات قرار گیرد

همدان - معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار همدان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به عنوان میثاق ملی و دینی باید محور اقدامات قرار گیرد، گفت: همت همگانی در این عرصه ضروری است. به گزارش پرس شیعه؛ رضا قیاسی ظهر...