رژیم آل خلیفه شیخ «میثم السلمان» را احضار کرد تداوم سیاست های سرکوبگرانه حکام بحرین؛

رژیم آل خلیفه شیخ «میثم السلمان» را احضار کرد

رژیم آل خلیفه یکی دیگر از روحانیون برجسته بحرین و مسئول بخش آزادی های دینی در سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین را برای انجام تحقیقات احضار کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های...