دفتر انجمن سوخت های زیستی ایران در اصفهان افتتاح می شود در دانشگاه صنعتی اصفهان؛

دفتر انجمن سوخت های زیستی ایران در اصفهان افتتاح می شود

دفتر انجمن سوخت های زیستی ایران در منطقه مرکزی کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح می شود. به گزارش پرس شیعه به نقل ازمهر،میثم طباطبایی، رئیس انجمن سوختهای زیستی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دفتر انجمن در منطقه...