«الفداء» مملو از تحصن کنندگان ؛ شاهان زیر گامهای بحرینی ها بحرین لحظه ای آرام نمی گیرد؛

«الفداء» مملو از تحصن کنندگان ؛ شاهان زیر گامهای بحرینی ها

مردم بحرین همچنان حضور مستمر و قوی در میدان الفداء در محل سکونت آیت الله عیسی قاسم دارند و اعتراضات در مناطق مختلف این کشور ادامه دارد. به گزارش پرس شیعه به نقل از مراه البحرین، منابع بحرینی اعلام کردند: نظامیان رژیم...