درگیری در میدان تقسیم استانبول

درگیری در میدان تقسیم استانبول

خبرنگار تسنیم در استانبول اعلام کرد درگیری میان نیروهای کودتاگر و نیروهای مردمی در میدان تقسیم این شهر آغاز شده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از تسنیم، در میدان تقسیم درگیری میان کودتاگر و نیروهای مردمی آغاز شده است و...