زندگی و فعالیت‌ های شهید شهریاری در میراث مجید

زندگی و فعالیت‌ های شهید شهریاری در میراث مجید

میراث مجید مستندی درباره زندگی و فعالیت‌های علمی شهید مجید شهریاری از دانشمندان هسته‌ای کشور پنجشنبه ۱۹ فروردین روی آنتن شبکه مستند می‌رود. به گزارش پرس شیعه؛ «میراث مجید» روایتی از زندگی شهید مجید شهریاری است که...