میراث مخترعان سه هزار ساله ایران + عکس

میراث مخترعان سه هزار ساله ایران + عکس

ثبت جهانی ١١ قنات ایرانی در فهرست میراث تاریخی- فرهنگی یونسکو در آخرین اجلاس میراث جهانی یونسکو در تیر ١٣٩۵، ما را دست‌کم به سه هزار سال پیش می‌برد. به گزارش پرس شیعه؛ در آن روزگار تنگ‌دستی و تنگ‌نظری طبیعت در زمینه...