مرحوم میرزا اسماعیل دولابی: جوری بخوابیم که قلبمان زنده باشد! مرحوم میرزا اسماعیل دولابی:

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی: جوری بخوابیم که قلبمان زنده باشد!

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: اگر یقین کردیم، کار تمام است. می‌خواهد نشان بدهد یا ندهد. می‌خواهیم یک چرت در این دنیا بخوابیم. امیدوارم این یک چرت را به یاد خدا و با یقین بخوابیم. به گزارش پرس شیعه، مرحوم میرزا...