افشای طرح آمریکا برای تقسیم سوریه

افشای طرح آمریکا برای تقسیم سوریه

میشل کیلو از مخالفان سوری و عضو ائتلاف مخالفان و اتحاد دمکرات¬های سوریه از طرح آمریکا برای تقسیم این کشور به سه منطقه خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل ازسایت خبری "اوقات الشام"، بخش اول این سند آمریکایی در سپتامبر ۲۰۱۵...