مرحوم دولابی: در میقات از دنیا خلاص می‌ شوید

مرحوم دولابی: در میقات از دنیا خلاص می‌ شوید

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: انشاء الله می‌رویم میقات و آنجا احرام می‌بندیم. وقتی رسیدیم به میقات دیگر وقت تمام می‌شود، اوقات تمام می‌شود. میقات یعنی محلّی که نزدیک خانه است. از دنیا خلاص می‌شوید.  مرحوم...