تغییر تقویم قمری به میلادی در عربستان!

تغییر تقویم قمری به میلادی در عربستان!

وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی عربستان در راستای عمل به مصوبات هیئت وزیران سعودی، از امروز (یکشنبه) اجرای تقویم میلادی را به جای تقویم هجری قمری آغاز می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ تغییر تقویم قمری به میلادی در ادارات...