عصبانیت وزیر خارجه میانمار از سوال خبرنگار مسلمان

عصبانیت وزیر خارجه میانمار از سوال خبرنگار مسلمان

وزیر خارجه میانمار پس از سوال یک خبرنگار مسلمان درباره افزایش خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان به شدت عصبانی شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پرس‌تی‌وی، آنگ‌سان سوچی، وزیر خارجه میانمار در جریان مصاحبه خبرنگار مسلمان بی...