مهمانی مهمترین وصف رمضان است؛ از مهمانی چه می‌ فهمیم؟ گفتاری از حجت الاسلام پناهیان؛

مهمانی مهمترین وصف رمضان است؛ از مهمانی چه می‌ فهمیم؟

مهمانی محل عبور است و با همه زیبایی‌ ها و شیرینی‌هایش معبری است که باید قدر آن را دانست و به قدر کافی در بهره بردن از فرصت کوتاه آن همّت داشت. در مهمانی مجال مدهوشی نیست. کتاب «شهر خدا؛ رمضان و رازهای روزه‌داری» اثر حجت...