تصاویر سه بعدی از مغز زنبور

تصاویر سه بعدی از مغز زنبور

محققین با استفاده از شیوه ای خاص موفق به باز سازی مغز زنبور به صورت سه بعدی شده اند. به گزارش پرس شیعه؛ محققین دانشگاه «گوئلف» کانادا با بهره بردن از شیوه عکس برداری «میکرو توموگرافی» توانستند از مغز زنبور عکس برداری و...