فوتبالیستی که خطای خودش را اعلام کرد

فوتبالیستی که خطای خودش را اعلام کرد

توپ زیر پای مهاجم تیم مقابل، به سمت دروازه می‌رفت، «حسین» برای گرفتن توپ خطایی کرد. داور مسابقه این برخورد را خطا تشخیص نداد و بازی ادامه یافت و «حسین» دست‌هایش را به نشانه خطایی که انجام داده بود، بالا برد و به طرف خودش...